Hoe kunt u uw contract beëindigen?

Onder welke voorwaarden u uw overeenkomst kan opzeggen

Uw contract loopt bijna af (hernieuwing op vervaldag)

Op elk moment.

Uw polis loopt gedurende 1 jaar en wordt jaarlijks hernieuwd. U kan de verzekeringsovereenkomst echter dagelijkse opzeggen zonder opzegtermijn per email. De opzegging gaat in op de dag van uw email, om middernacht.

Als u uw voertuig verkoopt

Het is heel eenvoudig:

  • als u hem verkoopt om een voertuig van hetzelfde merk te kopen, kunnen wij uw contract eenvoudig en kosteloos aanpassen, zodat u nog steeds gedekt bent;
  • als u van merk verandert of geen ander voertuig koopt, wordt uw contract geannuleerd en krijgt u de niet vervulde contractperiode terugbetaald.
U kunt alle details nalezen in de Polisvoorwaarden.

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene Voorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.

2023 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.

Vraag een offerte aan