Onze polisvoorwaarden

Samengevat op 2 pagina's

Helvetia Global Solutions Ltd logo

Polisvoorwaarden

We hebben onze Algemene Voorwaarden in 2 versies opgedeeld:

De korte versie

Hieronder vindt u een eenvoudige samenvatting van wat de verzekering te bieden heeft.

Wie is gedekt?

De polishouder, de hoofdbestuurder of de bijkomende bestuurder(s).

Elke verwijzing op de website naar "u" of "uw" verwijst naar ten minste één van de hierboven genoemde personen.

Welke auto's kunnen worden gedekt?

Deze verzekering dekt alleen modellen die door Fisker zijn vervaardigd.

Elke vermelding van de term "voertuig" in de verzekeringspolis heeft betrekking op een van de Fisker-modellen.

Wat is de looptijd van de verzekering?

De verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, met als ingangsdatum degene die u hebt opgegeven in uw aanvraag tot verzekering.

Tot welk(e) bedrag(en) bent u verzekerd?

De auto is verzekerd voor zijn werkelijke waarde of vervangingswaarde, afhankelijk van het door u gekozen plan (Basic, Classic of Premium).

Het plafond voor de individuele compensatie varieert ook naargelang het door u gekozen plan.

1

Waartegen dekt deze polis u?

Wij dekken de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen voor lichamelijk letsel en/of materiële schade aan anderen veroorzaakt door uw voertuig.

Afhankelijk van het plan dat u kiest, kan de polis ook bijkomende waarborgen omvatten.

Schade aan uw voertuig als gevolg van een ongeval, of als gevolg van brand, diefstal, ruitschade, natuurkracht en aanrijding met dieren, evenals dekking van de batterij en sleutelvervanging, zijn gedekt, ongeacht het gekozen plan.

Sommige waarborgen zoals oplaadapparatuur, Glass Cover Plus en bandenschade zijn afhankelijk van het gekozen plan.

In de polisvoorwaarden staat verder  ook gedetailleerd wat niet is verzekerd of beperkt.

Waar bent u gedekt?

In elk land waarvoor dekking wordt verleend volgens uw internationaal verzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart).

De volledige versie

2

Je kunt de volledige versie HIER vinden.

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene Voorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.

2023 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.

Vraag een offerte aan