Betingelser for at du kan købe forsikringen

Nogle betingelser skal være opfyldt, for at du kan købe denne forsikring.

DE FORSIKREDE PERSONER

Regler vedrørende forsikringstageren

 • Alder: mindst 18 år gammel.
 • Bopæl: Primær bopæl i Danmark.
 • Kørekort: gyldigt kørekort i Danmark.
 • Eksempler på risikofaktorer:
  • Antal skader, hvor du har handlet uagtsomt.
  • Tidligere inddragelse af kørekortet eller kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin.
  • Opsigelse af tidligere forsikringer tegnet i et andet forsikringsselskab.

Regler vedrørende den primære eller yderligere brugere

 • Alder: mindst 18 år gammel.
 • Bopæl: Primær bopæl i Danmark.
 • Kørekort: gyldigt kørekort i Danmark.
 • Eksempler på risikofaktorer:
  • Antal skader, hvor du har handlet uagtsomt.

KØRETØJET

 • Det land, hvor din bil er registreret, og forsikringen tegnes.
 • Kommerciel brug er ikke tilladt. Der ydes ikke forsikringsdækning for Tesla'er, der anvendes til kommerciel personbefordring (f.eks. taxi, Uber) eller kommerciel udlejning.
 • Der er ingen forsikringsdækning for diplomatiske køretøjer/plader.
 • Dit køretøj skal være et Fisker-køretøj for at være forsikret;
  hvis dit køretøj ikke er et Fisker-køretøj, skal du ringe til os for at drøfte dine muligheder.
 • Den forsikrede køretøj kan overstige det antal kilometer, der er angivet på tidspunktet for køb af forsikringen og kørt i løbet af den dækkede periode, men præmien vil blive forhøjet tilsvarende.
 • Dit køretøj skal opfylde alle lov- og myndighedskrav for kørsel i områder, hvor ansvarsforsikring er obligatorisk.

De oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, er udelukkende til orientering og er ikke kontraktlige. Det er kundens ansvar at læse de generelle betingelser for vores produkter omhyggeligt og at træffe velovervejede beslutninger.

2023 Qover SA. Alle rettigheder forbeholdes.

Få et tilbud