Sådan opsiger du din kontrakt

Vi er sikre på, at du vil være tilfreds med Fisker Insurance.

Hvis det ikke er tilfældet, kan du dog opsige din kontrakt på visse betingelser, og opsigelsesdatoen og opsigelsesperioden kan variere som beskrevet nedenfor.

UNDER HVILKE BETINGELSER DU KAN OPSIGE DIN KONTRAKT

Du har lige købt forsikringen

Du kan opsige kontrakten inden for 14 dage efter modtagelsen af din forsikringspolice og forsikringsbetingelserne uden at skulle give en begrundelse, og opsigelsen træder i kraft med det samme.

Opsigelse når som helst

Du kan opsige din forsikring med 30 dages varsel til den 1. i en måned.

Efter et krav

Efter anmeldelse af et krav har du 14 dage fra datoen, hvor vi har udbetalt eller afvist at betale erstatning, til at opsige kontrakten.

Opsigelsen træder i kraft straks eller senest på fornyelsesdatoen.

Din kontrakt er ved at udløbe

Du kan opsige din kontrakt, inden den fornyes årligt, ved at sende din opsigelse mindst 30 dage før fornyelsesdatoen.

Du sælger din Fisker

Hvis du sælger din Fisker, ophører forsikringsaftalen. Du skal derfor straks underrette os om ejerskiftet.

Din forsikring dækker dog den nye ejer med ansvar, og hvis der er tegnet en del- og kaskoforsikring, i op til tre uger efter ejerskiftet, medmindre den nye ejer har købt en forsikring inden udløbet af de tre uger.

Forsikringstageren er afgået ved døden

I tilfælde af forsikringstagerens død ophører forsikringsaftalen tre uger efter. Den udpegede repræsentant eller bobestyrer for den afdødes bo skal underrette forsikringsselskabet herom.

Du kan læse alle detaljer i de forsikringsbetingelserne.

De oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, er udelukkende til orientering og er ikke kontraktlige. Det er kundens ansvar at læse de generelle betingelser for vores produkter omhyggeligt og at træffe velovervejede beslutninger.

2023 Qover SA. Alle rettigheder forbeholdes.

Få et tilbud