Læs vores forsikringsbetingelser

Sammenfattet på kun 2 sider

Helvetia Global Solutions Ltd logo

Bilforsikring

Forsikringsbetingelser

Wir haben unsere Allgemeine Bedingungen in 2 Versionen aufgeteilt:

Den korte version

Her har du en simpel oversigt over, hvad Fisker Insurance tilbyder.

Hvem er dækket?

Forsikringstageren, den primære bruger eller yderligere brugere.

Med enhver henvisning på hjemmesiden til "dig", "du" eller "din" menes der mindst én af de personer, der er nævnt ovenfor.

Hvis dit køretøj ikke er en Fisker, skal du ringe til os for at tale om dine muligheder: +45 89 87 06 42

Welche Fahrzeuge können versichert werden?

Diese Versicherung gilt nur für das Modell Ocean, das von Fisker hergestellt wurde.

Jede Erwähnung des Begriffs "Fahrzeug" in der Versicherungspolice bezieht sich auf eines der oben aufgeführten Modelle.

Hvilke køretøjer kan være dækket?

Fisker Insurance dækker kun følgende modeller fremstillet af Fisker.

Hver gang udtrykket "køretøj" nævnes i forsikringspolicen, er der tale om en af de ovenfor anførte modeller.

Forsikringsaftalens varighed ?

Forsikringen tegnes for en periode på et år og forlænges stiltiende fra år til år fra den dato, du vælger i ansøgningsskemaet.

Hvilket beløb er din bil forsikret op til?

Køretøjet er forsikret til den reelle værdi eller genanskaffelsesværdien, afhængigt af den plan, du har valgt (Kun Ansvarsforsikring, Basic, Classic eller Premium).

Grænsen for de forskellige dækninger afhænger også af den valgte plan (Kun Ansvarsforsikring, Basic, Classic eller Premium).

1

Hvad dækker denne forsikring dig mod?

Ansvarsforsikringen dækker personskade og/eller tingsskade på andre og andres ting, som er forårsaget af din Fisker.

Afhængigt af den plan, du har valgt, kan forsikringen også omfatte en række ekstra dækninger, f.eks. dækning af materielle skader på din Fisker, specifik dækning af skader på din parkerede Fisker og en assistancetjeneste.

Skader på din Fisker som følge af en ulykke eller som følge af brand, tyveri, glasskader, naturkræfter og kollision med dyr samt udskiftning af batteri og nøgle er dækket uanset den valgte plan.

Nogle dækninger som f.eks. Fisker-opladningsudstyr, Glasdækning Plus og Dækskader afhænger af den valgte plan.

Dækningsundtagelser og -begrænsninger fremgår af forsikringsbetingelserne

Hvor er du dækket?

I ethvert land, som er dækket i henhold til dit internationale forsikringsbevis (tidligere grønt kort).

Den fulde version

2
Angebot einholen

De oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, er udelukkende til orientering og er ikke kontraktlige. Det er kundens ansvar at læse de generelle betingelser for vores produkter omhyggeligt og at træffe velovervejede beslutninger.

2023 Qover SA. Alle rettigheder forbeholdes.

Få et tilbud